Endra opningstid til biblioteka

No har dei fleste biblioteka vanleg opningstid. Hovedbiblioteket har inntil vidare berre ope frå 12-16 i vekedagane, og Moa bibliotek har ikkje meirope. For å sjå opningstidene, sjå under kvart enkelt bibliotek.

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no