Oppdatering av BookBites

BookBites er ein app for å låne e-bøker og e-lydbøker. Tirsdag 17. august skjer det ei stor oppdatering av BookBites, som gjer at brukarane må laste ned appen på nytt.

  • Den 16. august vert appen stengd ned. Ein vil då ikkje kunne bruke BookBites før all data er flytta frå den gamle appen til den nye, oppdaterte appen. Dette vil etter planen vere klart neste dag, 17. august.
  • Oppdateringa inneber at alle brukarar må laste ned appen på nytt. Innloggingsinformasjonen i den nye appen vil vere den same som i den gamle.
  • Lånarane får med seg lån, reserveringar, hugselister og lesehistorikk til den nye, oppdaterte appen.
  • Lånarane får varsel i appen om kva som skal skje. Dei vil også verte guida inn til nedlasting av den nye appen frå 17. august.

Oppdateringa inneber også at utsjånaden og fuksjonaliteten i appen vil vere litt annleis.

For å oppdatere appen, går du til App Store eller Google Play. Søk opp appen og last ned på nytt.  

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no