Sommarope

I tidsrommet frå 21. juni til 15. august vil det være eigne opningstider ved fleire av Ålesundsbiblioteka.

Meir informasjon rundt kvart bibliotek finn du lenger ned på sida.

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no