Joie de vivre!

Joie de vivre! er namnet på  fotoutstillinga Trine Helgå stiller ut i fotogalleriet til biblioteket i mai.  Livsgleda er sjølve inspirasjonskjelda til utstillinga, og består av ei rekke portrettbilete. Om bakgrunnen for utstillinga fortel fotografen:  «Eg trur på glede som ein helsefremmande faktor i livet. Eit smil frå ein framand, ein klem frå ein du er glad i, å ha det morosamt med vener, og omtanke frå menneske rundt deg. Så enkelt og nokon gonger så vanskeleg. Glede avlar glede slik som smerte avlar smerte. Eg trur at glede bygger tryggleik, og tryggleik gir rausheit og rausheit gir glede – ein god sirkel. Eg ynskjer å auke positiviteten i livet til dei eg møter. Ikkje med store fakter og mykje styr, men heller gjennom små gestar og interesse for dei eg møter. Når eg tek bilete av nokon er det lett å vise interesse for denne personen. Eg elskar klassiske portrett av menneske i svart/kvitt. Tett på, gjerne med blikkontakt  og ulike uttrykk. Eg blir trekt mot slike portrett, og har stor glede av å jobbe med det. I denne utstillinga vil eg vise litt av det eg har gjort så langt. Framover så er målet mitt å fotografere mange nye folk -  til glede for den som blir fotografert, familiane deira og for meg.»

Utstillinga er tilgjengeleg i biblioteket si opningstid i heile mai.

Velkomen!

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no