Vi har starta frøbibliotek!

Ålesund frøbibliotek er ei base med frø som du kan plukke med deg heim, så dei og forsøke hauste dei når sesongen er over. Vi har ei rekke ulike sortar - mest grønsaker og urter - og samlinga vår oppdaterast fortløpande. Målet vårt er at frøbiblioteket skal vere berekraftig og gå rundt av seg sjølv, slik at nokon andre kan låne frøa du har hausta neste sesong.Tilbodet er sjølvsagt gratis, og du finn frøbibliotek på biblioteket i sentrum og på Harøy.

Vi gir ei påminning når perioden for innhausting startar, med tips om korleis du skal gå fram. Vi ønsker også å lage aktivitetar og kurs rundt frøbiblioteket, slik at vi saman kan lære meir om å så og sanke frø, berekraft, og kanskje også å gro grøne fingre.

Har du frø å donere til oss?
Då blir vi veldig glade! Frøa kan du gjerne legge i "skuffa med det rare i" i frøbiblioteket, hugs å inkludere namn på planta og kva tid dei er pakka. Takk!

Ålesund frøbibliotek er drive av Ålesundsbiblioteka, i samarbeid med Ålesund framtidslab og Ålesund og omegn hagelag.

Hjartleg velkommen til frøbiblioteket!

Frøbibliotek, Berekraft

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no