Ålesundsbiblioteka får 200 000 kr.

 

Nasjonalbiblioteket støttar Ålesundsbiblioteka med kr 200 000 til eit prosjekt som handlar om samarbeid. Målet er sjølvsagt betre bibliotektilbod.
Midlane går til å utvikle eit tettare samarbeid med skulane og skulebiblioteka i kommunen. I tillegg søker vi auka samarbeid med frivillige og vil forsøke ei ordning som vi kallar bibliotekvenn i meiropne bibliotek. Prosjektet vil også vurdere samlokalisering av innbyggartorg og bibliotek på nokre stader i kommunen.
Tildelinga til Ålesund er ein del av ein pott på 15 millionar kroner frå Nasjonalbiblioteket til i alt 45 utviklingsprosjekt i folkebibliotek, fag- og fylkesbibliotek over heile landet. Satsingsområda har vore samarbeid, berekraft og open forsking. Vi er svært glade for å bli satsa på!

Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51
alesund.bibliotek@alesund.kommune.no